Értő Kft.

PÁLYÁZATFIGYELÉS, PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS, PÁLYÁZATÍRÁS, HITELPÁLYÁZATI TANÁCSADÁS

Fő feladatunknak tekintjük a kis – és középvállalkozások finanszírozási feltételeinek javítását, a felhasználható források felkutatását, fejlesztések és beruházások pénzügyi megvalósításának megtervezését, levezénylését, pénzügyi nyomon követését, lejelentését.

Naponta jelennek meg különböző pályázati kiírások, egyre több a pályázatot kiíró szervezet, intézmény, egyre több a támogatott cél és célcsoport. Mi abban segítünk, hogy több száz forrásból válogatjuk, gyűjtjük az információkat, amelyeket ügyfeleink elvárásainak megfelelően jutattunk el számukra.

Folyamatosan nyomon követjük az Európai Unióban, illetve Magyarországon rendelkezésre álló lehetőségeket annak érdekében, hogy partnereinket friss információkkal láthassuk el.  Biztos kézzel segítjük partnereinket, hogy olyan forrásokat tegyünk elérhetővé számukra, amelyek hosszútávon biztosítják a sikeres működést, és lehetővé teszik a piaci pozíció javítását, a folyamatos és fenntartható növekedést.

A pályázatkészítés speciális ismereteket (közgazdasági, pénzügyi, mérnöki, stb.), a pályázati kiírások és útmutatók alapos ismeretét, precizitást és végül, de nem utolsósorban „írói vénát” (elképzelés bemutatási képességet) igényel.

Elbíráláskor alapelv, hogy csak megfelelően kidolgozott, és minden előírt mellékletet és számítást tartalmazó pályázatot javasolnak támogatásra.

A pályázatkészítés fontos része, az ügyféltől kapott adatok megfelelősége, részletessége. Éppen ezért minden egyes pályázati kiíráshoz összeállítjuk azt a listát, amely tartalmazza a partnerünk által beszerzendő adatokat és dokumentumokat. A rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával a kiírásnak megfelelően elkészítjük a pályázati anyagot. Az elkészült pályázatot a partner jóváhagyja, és ezt követően megállapodás szerint sokszorosítjuk benyújtására.

Vállaljuk beruházások és egyéb projektet pénzügyi szempontú szakszerű nyomon követését, levezénylését, így az utólag folyósított támogatások lehívása biztosítható, az elszámolás zökkenőmentessé válik a támogató szervvel.

A sikeres pályázatok utógondozását igény szerint vállaljuk.

Leendő partnereink figyelmébe ajánljuk, hogy a közös munka komoly figyelmet igényel. Ahhoz, hogy biztonsággal neki tudjunk kezdeni az eredményes pályázat elkészítéséhez, mindenképpen szükség van a pályázó cég múltjának, gazdálkodásának ismeretére. Legalább ugyanilyen fontos a megvalósítandó cél, elképzelés konkrét formába öntése.

Munkatársaink tettrekészsége és szakértelme mellett a sikeres pályázat elkészítésének elengedhetetlen feltétele a pályázó cég gyors és rugalmas együttműködése is, elsősorban az információ szolgáltatás területén.

Az ÉRTŐ Kft pályázati tanácsadási szolgáltatásának működése

1. Pályázat figyelési rendszer – a pályázati rendszerek naprakész nyomon követése

Pályázati kiírások figyelése, megfelelőség vizsgálata:
Folyamatosan keressük a Megbízóink fejlesztési céljainak megfelelő pályázati lehetőségeket, felkutatjuk az Ügyfeleink elvárásaihoz, a szükséges beruházásaihoz megfelelő forrásokat. Ezt követően összegyűjtjük a lehetséges pályázatokat, forrásokat, illetve összeállítjuk a forrástérképet.
Pályázati forma kiválasztása:
Személyes konzultáció során kiválasztjuk a pályázatok közül azokat, amelyek az ügyfelünk iránymutatásai alapján prioritást élveznek.

2. A pályázat megírása, a pályázati anyag összeállítása


Projekt cél, prioritások, célcsoportok, erőforrások meghatározása:
Elvégezzük a projektcélok, célkitűzések, erőforrások, eredmények célcsoportra gyakorolt hatásának, a projekt indokoltságának, indikátorainak, számszerűsíthető eredményeinek
kifejtését.
Költségvetés elkészítése, pénzügyi forráskeresés:
A projekt ötlet körvonalazódása után meghatározzuk a költségvetésen belül a szükséges saját erőt, a pályázati összeg mértékét, elkészítjük a projekt költségvetésének bontását, költség-haszonelemzést, cash-flow kimutatást.
Konzorcium szervezés:
Szükség szerint összegyűjtjük azokat a partnereket, akik szakmailag hozzá tudnak járulni
az adott pályázat sikeréhez.
A benyújtáshoz szükséges igazolások, dokumentációk meghatározása:
Összeállítjuk a pályázathoz szükséges mellékletek (engedélyek, igazolások, kimutatások, stb.) listáját és megadjuk (ahol szükséges) a bekérendő dokumentumok tartalmát, formáját.3. A pályázati dokumentáció összeállítása


Összeállítjuk a dokumentációt, azaz elkészítjük az üzleti tervet, meghatározzuk azokat a számokat, indi-kátorokat, amelyek megalapozzák a sikeres pályázatot és a pályázati kiírásnak, a bírálati szempontrend-szernek megfelelően bemutatjuk a pályázati témát és a pályázó vállalkozást. Az összeállított, tartalmilag és formailag ellenőrzött pályázati anyagot határidőre és a kiírásnak megfelelően, a szükséges példányszámban benyújtjuk.