Média megjelenések

Média megjelenések

Média megjelenéseink:

https://mkik.videosquare.eu/hu/recordings/details/9151,Modern_Vallalkozasok_Programja_-_ONLINE_IS_HATEKONYAN_-_Csongrad-Csanad_megye 

https://csongradmegyeipaktum.hu/2021/11/18/palyazatkepesseg-2022-ben-hogyan-ne-rontsuk-el-meg-2021-ben/

https://www.delmagyar.hu/pr/2021/04/szerezzen-informaciot-az-uj-palyazati-lehetosegekrol-a-kamaraval

https://www.delmagyar.hu/szeged-es-kornyeke/2019/07/a-kecskemeti-foiskolatol-a-kamaran-at-a-szegedi-mernoki-karig-harom-gyerek-hat-diploma

http://www.varosivisszhang.hu/?p=36397

https://bni-deliregio.hu/csongrad-67501—business-field/hu-HU/memberdetails?encryptedMemberId=18UwiO%2FjyMGBQ3OteeI2bg%3D%3D&name=Tibor+Kirizs

https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/eloado/kirizs-tibor/8443

https://promenad24.hu/2019/05/10/dijakat-adtak-at-a-csmkik-kuldottgyulesen/

Modern Vállalkozások Programja – MVP

Modern Vállalkozások Programja – MVP

Társaságunk az MVP – minősített szállítója több szakértői szolgáltatási területen:

https://vallalkozzdigitalisan.hu/szallito.html?id=83

Társaságunk az MVP – ajánlással bíró pályázatíró:

https://vallalkozzdigitalisan.hu/palyazatok_forraslehetosegek.html 

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

GINOP-4.1.5-22 – TERVEZET

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

GINOP-4.1.5-22 – TERVEZET GINOP-4.1.5-22 – TERVEZET A PÁLYÁZAT CÉLJA:Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:2022. április 20. 9.00 […]

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: azon mikro-, kis-, és középvállalkozások
• amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
• melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövet-kezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.
Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
• Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése – meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése; Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
• Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
• Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
• Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy
teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
• Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési
és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
• Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben
érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
• Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre
és/vagy fűtésrásegítésre
• Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése –
Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek
cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése:
Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító,
tetősík ablak, homlokzati kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó – megvalósítása
esetén támogatható tevékenység.

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
• Atomerőművek leállítása és építése,
• Új építmény létrehozása,
• Amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg,
• Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely
kapacitásbővítése történik,
• Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát
termelő rendszer által éves szinten – az adatlapon közölt szakértői számítások alapján – megtermelhető
villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-
igényét. Nem támogatható a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási
Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos
energiát termelő napelemes rendszerek installálása,
• Távhőrendszerről való leválás, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével,
• A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében az épület elektromos hálózatának olyan felújítása,
ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához,
• Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá,
• Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése,
• Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre,
• Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek,
• A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, mely jelen
Felhívásban nem elszámolható,
• Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló
projektek,
• A tervezett fejlesztéshez nem nyújtható támogatás, amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/
épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható,
• Dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz,
• Repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve
akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások
kísérik,
• Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokhoz.

ELŐLEG:
a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő
támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft.

ÖNERŐ:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét
kitevő önerővel kell rendelkeznie.

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.

Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP PLUSZ – 1.1.2-21

Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 A PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas vállalkozások célzott támogatása, így különösen olyan vállalkozások megerősítése, amelyek a megvalósítandó fejlesztésük révén az értéklánc valamely részében vagy egészében élvonalbeli technológiai megoldásokat alkalmaznak (pl. […]

A PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas vállalkozások célzott támogatása, így különösen olyan vállalkozások megerősítése, amelyek a megvalósítandó fejlesztésük révén az értéklánc valamely részében vagy egészében élvonalbeli technológiai megoldásokat alkalmaznak (pl. mesterséges intelligencia, IoT, szenzorvezérelt technológiák, robotizációs eljárások, 5G, nanotechnológia, biotechnológia, innovatív alapanyagok, big data elemzés, stb.), és tevékenységükben ezen high-tech megoldások bevezetése és tudatos alkalmazása által kiugró értékteremtési hatás érhető el.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
A támogatási kérelmet 2021. október 11. 8:00 órától 2022. május 2. 12:00 óráig lehet benyújtani.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások
a) amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
b) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
c) amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
d) amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi jogosultsági kritériumnak:
Jogosultsági kritérium        Nagy növekedők       Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások        Export bajnokok     Beszállítók
Alkalmazott létszám (utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma):  Min. 5 fő
Lezárt üzleti évek száma:    Legalább 3
Nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben:  min. 100 millió Ft
Specifikus kritérium:

Nagy növekedők:

Nettó értékesítési árbevétel vagy exportértékesítési árbevétel növekedés:
A nettó értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 20%
VAGY
Exportértékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 50%, és legutolsó lezárt üzleti évi exportértékesítési árbevétele legalább 50 millió Ft

Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások:

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül kockázati tőketársaság által kockázati tőkebefektetésben részesült, amelyről az érintett tőke-befektető igazolásával rendelkezik
VAGY
eredményesen megvalósított K+F projekttel rendelkezik, vagy a legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozó társasági adóbevallásában legalább a jelen felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő K+F ráfordítás szerepel

Export bajnokok:

Exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva:
2019. vagy 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló szerinti exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva legalább 50%

Beszállítók:

A támogatást igénylő KKV legalább a támogatási kérelem benyújtása előtt 30 nappal megkötött együttműködési megállapodással kapcsolódik integrátor nagyvállalkozáshoz.

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelemben szükséges megjelölnie fent nevezett 4 célcsoport egyikét, amely alapján a célcsoportra vonatkozóan elvárt valamennyi kritériumoknak való megfelelés ellenőrzésre kerül.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE: Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100.000.000 Ft, maximum 2.500.000.000 Ft. Mértéke max. 50%.

ELŐLEG: a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 2 500 000 000 Ft.

ÖNERŐ: Az Európai Unióval elszámolható költségek legalább 25 %-át igazolt saját forrásból kell fedezni, ha a regionális beruházási támogatás állami támogatási kategóriába esik.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

Támogatási kategória:

Regionális beruházási támogatás
Képzési támogatás
Megújuló energia termeléséhez nyújtott be-ruházási támogatás
Csekély összegű támogatás
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás
Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

Fejlesztés helyszíne, maximális támogatási intenzitás:

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl

mikro- és kisvállalkozások: 50%, középvállalkozások: 50%

Közép-Dunántúl
Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet)

mikro- és kisvállalkozások: 50%, középvállalkozások 45%

Nyugat-Dunántúl

mikro- és kisvállalkozások: 45%, középvállalkozások: 35%

Piliscsaba, Pilisjászfalu

mikro- és kisvállalkozások: 40%, középvállalkozások: 30%

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: Magyarország konvergencia régióiban (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld), Pest megye a felhívás 2. számú melléklete szerinti fejletlenebb településein, valamint Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 30 hónap áll rendelkezésre.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:
• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 70%-át érheti el).
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a fel-hívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (, (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el).
• Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés

• Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia elő-állításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el).
• Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
• Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
• Iparjogvédelmi oltalomszerzés
• Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
• Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).

Felnőttképzési nyilvántartási szám

Felnőttképzési nyilvántartási szám

B/2020/008285

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv társaságunkat, az ÉRTŐ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (Adószám: 13613475-2-42, székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4., felnőttképző képviselője: Kirizs Tibor Mihály) 

B/2020/008285 nyilvántartásba vételi számon a felnőttképzők nyilvántartásába felvette

https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasaMagyar Multi Program

Magyar Multi Program

IFKA minősítés

Társaságunk IFKA minősítéssel rendelkezik az alábbi szakértői területeken: 
– Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás
– 
Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás
– 
Stratégiai és üzleti tervezés
– 
Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása

https://mmp.ifka.hu/szakertoi-portal/hu/companies/item/205

 

 

 

 

Tanúsítványok

Tanúsítványok

-

Társaságunk Minőségirányítási Rendszer Tanúsítvánnyal (MSZ EN ISO 9001:2015) rendelkezik az alábbiakban felsorolt érvényességi területen:
– Pályázatkészítés é monitoring tevékenység
– Weboldal tervezés, készítés és fejlesztés
– Ingatlanközvetítés
– Ingatlan értékbecslés
– Mérnöki és minőségügyi szakértői tevékenység
– Önálló és integrált irányítási rendszerek kiépítése, fejlesztése és oktatása (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, ISO/IEC 27001, HACCP)
– Energetikai vizsgálatok elemzése

 

Társaságunk Környezetirányítási Rendszer Tanúsítvánnyal (MSZ EN ISO 14001:2015) rendelkezik az alábbiakban felsorolt érvényességi területen:
– Pályázatkészítés é monitoring tevékenység
– Weboldal tervezés, készítés és fejlesztés
– Ingatlanközvetítés
– Ingatlan értékbecslés
– Mérnöki és minőségügyi szakértői tevékenység
– Önálló és integrált irányítási rendszerek kiépítése, fejlesztése és oktatása (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, ISO/IEC 27001, HACCP)
– Energetikai vizsgálatok elemzése 

Társaságunk tagja a Csongrád Megyei Kamarai Tanácsadói Hálózatnak. 
A Csongrád Megyei Kamarai Tanácsadói Hálózat tagjai egy előre megbeszélt időpontban szívesen segítenek Önnek szakmai kérdések megoldásában, személyre szabott tanácsadás keretében.

A hálózat célja, hogy olyan összetett, szakmai kérdésekre, problémákra adjon megoldást, amelyhez a témában jártas szakértő segítsége szükséges.

– A kamarai közvetítés, valamint az első állapot felmérő megbeszélés díjtalan, majd a folytatás már a tanácsadó és Ön közötti közvetlen megállapodás szerint történik.
– Tanácsadóink a megjelölt témakörben elismert szaktekintélyek, meghívásos alapon kerültek kiválasztásra.
– A szolgáltatást kamarai tag és nem tag vállalkozások is igénybe vehetik.
– Kamarai tagok részére az első megbeszélés helyszíneként helyet biztosítunk a Kamarai Székházban. 


Business Network International – BNI

Business Network International – BNI

BNI

                                                                                                         

Társaságunk 2016-óta büszke tagja Business Network International hódmezővásárhelyi csoportjának.

Számos előnye van a BNI-hoz való csatlakozásnak

  • Növelje üzleti lehetőségeit: Jelentős láthatóság növelés vállalkozásának az ajánlások által.
  • Vezetői fejlődés: Hozzáférés exkluzív képzési programjainkhoz, melyek segítségével fejlesztheti prezentációs készségeit, kulcsfontosságú vezetői képességeit.
  • Tudatos üzleti kapcsolatépítés: Évente több mint 50 üzleti találkozón több száz új kapcsolatra tehet szert nemzetközi piacokon vagy az Ön régiójában.
  • Prémium üzleti környezet: Az üzletelés környezete és a bemutatkozási rendszer egy olyan atmoszférát teremt, ahol fénypontba kerül az Ön vállalkozása.
További információkért látogassa meg Facebook oldalunkat: 
 
https://bni-deliregio.hu/csongrad-67501—business-field/hu-HU/memberdetails?encryptedMemberId=18UwiO%2FjyMGBQ3OteeI2bg%3D%3D&name=Tibor+Kirizs