A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

GINOP Plusz-1.2.3-21 – TERVEZET

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

GINOP Plusz-1.2.3-21 – TERVEZET GINOP Plusz-1.2.3-21 – TERVEZET A PÁLYÁZAT CÉLJA:A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:2022. január 17. 08:00 órától 2022. január 24. 12:00 óráig. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: azon mikro-, kis- és középvállalkozások• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt […]

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2022. január 17. 08:00 órától 2022. január 24. 12:00 óráig.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: azon mikro-, kis- és középvállalkozások
• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
• amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg fejlesztéseiket.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 150 500 000 Ft.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg:
Támogatási kategória – átmeneti támogatás
Fejlesztés helyszíne – Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő települések
Maximális támogatási intenzitás – mikro-, kis- és középvállalkozás 70%

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉG:
A projekt Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb 215 000 000 Ft.
A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a támogatást igénylő vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi lét-száma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak közül:

Kategória: 1.  Létszám: 3-9 főig  Maximális elszámolható összköltség kategórián belül (a kategórián belüli létszámtól függetlenül): 99 millió Ft

Kategória: 2.  Létszám: 10-49 főig  Maximális elszámolható összköltség kategórián belül (a kategórián belüli létszámtól függetlenül): 135 millió Ft

Kategória: 3.  Létszám: 50-99 főig  Maximális elszámolható összköltség kategórián belül (a kategórián belüli létszámtól függetlenül): 155 millió Ft

Kategória: 4.  Létszám: 100-149 főig  Maximális elszámolható összköltség kategórián belül (a kategórián belüli létszámtól függetlenül): 175 millió Ft

Kategória: 5.  Létszám: 150-199 főig  Maximális elszámolható összköltség kategórián belül (a kategórián belüli létszámtól függetlenül): 195 millió Ft

Kategória: 6.  Létszám: 200-249 főig  Maximális elszámolható összköltség kategórián belül (a kategórián belüli létszámtól függetlenül): 215 millió Ft

ELŐLEG:
A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 150 500 000 Ft.

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő Dél-Dunántúl, Észak- Magyarország, Észak-Alföld vagy Dél-Alföld régióban, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.

Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP PLUSZ – 1.1.2-21

Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 A PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas vállalkozások célzott támogatása, így különösen olyan vállalkozások megerősítése, amelyek a megvalósítandó fejlesztésük révén az értéklánc valamely részében vagy egészében élvonalbeli technológiai megoldásokat alkalmaznak (pl. mesterséges intelligencia, IoT, szenzorvezérelt […]

A PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas vállalkozások célzott támogatása, így különösen olyan vállalkozások megerősítése, amelyek a megvalósítandó fejlesztésük révén az értéklánc valamely részében vagy egészében élvonalbeli technológiai megoldásokat alkalmaznak (pl. mesterséges intelligencia, IoT, szenzorvezérelt technológiák, robotizációs eljárások, 5G, nanotechnológia, biotechnológia, innovatív alapanyagok, big data elemzés, stb.), és tevékenységükben ezen high-tech megoldások bevezetése és tudatos alkalmazása által kiugró értékteremtési hatás érhető el.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
A támogatási kérelmet 2021. október 11. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig lehet benyújtani.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások
a) amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
b) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
c) amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
d) amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi jogosultsági kritériumnak:
Jogosultsági kritérium        Nagy növekedők       Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások        Export bajnokok     Beszállítók
Alkalmazott létszám (utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma):  Min. 5 fő
Lezárt üzleti évek száma:    Legalább 3
Nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben:  min. 100 millió Ft
Specifikus kritérium:

Nagy növekedők:

Nettó értékesítési árbevétel vagy exportértékesítési árbevétel növekedés:
A nettó értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 20%
VAGY
Exportértékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 50%, és legutolsó lezárt üzleti évi exportértékesítési árbevétele legalább 50 millió Ft

Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások:

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül kockázati tőketársaság által kockázati tőkebefektetésben részesült, amelyről az érintett tőke-befektető igazolásával rendelkezik
VAGY
eredményesen megvalósított K+F projekttel rendelkezik, vagy a legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozó társasági adóbevallásában legalább a jelen felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő K+F ráfordítás szerepel

Export bajnokok:

Exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva:
2019. vagy 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló szerinti exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva legalább 50%

Beszállítók:

A támogatást igénylő KKV legalább a támogatási kérelem benyújtása előtt 30 nappal megkötött együttműködési megállapodással kapcsolódik integrátor nagyvállalkozáshoz.

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelemben szükséges megjelölnie fent nevezett 4 célcsoport egyikét, amely alapján a célcsoportra vonatkozóan elvárt valamennyi kritériumoknak való megfelelés ellenőrzésre kerül.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE: Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100.000.000 Ft, maximum 2.500.000.000 Ft. Mértéke max. 50%.

ELŐLEG: a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 2 500 000 000 Ft.

ÖNERŐ: Az Európai Unióval elszámolható költségek legalább 25 %-át igazolt saját forrásból kell fedezni, ha a regionális beruházási támogatás állami támogatási kategóriába esik.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

Támogatási kategória:

Regionális beruházási támogatás
Képzési támogatás
Megújuló energia termeléséhez nyújtott be-ruházási támogatás
Csekély összegű támogatás
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás
Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

Fejlesztés helyszíne, maximális támogatási intenzitás:

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl

mikro- és kisvállalkozások: 50%, középvállalkozások: 50%

Közép-Dunántúl
Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet)

mikro- és kisvállalkozások: 50%, középvállalkozások 45%

Nyugat-Dunántúl

mikro- és kisvállalkozások: 45%, középvállalkozások: 35%

Piliscsaba, Pilisjászfalu

mikro- és kisvállalkozások: 40%, középvállalkozások: 30%

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: Magyarország konvergencia régióiban (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld), Pest megye a felhívás 2. számú melléklete szerinti fejletlenebb településein, valamint Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 30 hónap áll rendelkezésre.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:
• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 70%-át érheti el).
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a fel-hívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (, (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el).
• Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés

• Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia elő-állításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el).
• Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
• Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
• Iparjogvédelmi oltalomszerzés
• Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
• Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).

KKV kapacitásbővítő támogatási konstrukció

GINOP – 5.3.17-21

KKV kapacitásbővítő támogatási konstrukció

GINOP – 5.3.17-21 GINOP – 5.3.17-21 GINOP – 5.3.17-21 A PÁLYÁZAT CÉLJA:Mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:A benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, legkésőbb 2021. december 31-ig. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:mikro-, kis- és középvállalkozások.· rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető beszámolóval,· az éves átlagos statisztikai állományi létszáma […]

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
A benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, legkésőbb 2021. december 31-ig.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:
mikro-, kis- és középvállalkozások
· rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető beszámolóval,
· az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:
A megvalósítási időszaknak (a foglalkoztatási és a tovább foglalkoztatási időszaknak együtt) 2023. július 31-ig le
kell zárulni.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként összesen legfeljebb 4.000.000 Ft, mely az
alábbi támogatási elemekből áll:
· a munkavállaló bérköltsége legfeljebb 8 hónapig, 356 895 Ft/fő/hó (legfeljebb bruttó 309.000 Ft/fő/hó
és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó, 15,5 % erejéig), valamint
· a bérköltség arányában megállapított átalány eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére
és kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra használható fel.
o az átalány a bérköltség 30%-nak megfelelő összeg, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatása
előtt nem volt regisztrált álláskereső;
o az átalány a bérköltség 35%-a, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően regisztrált
álláskereső volt;
o az átalány a bérköltség 40 %-a, amennyiben az új munkavállaló foglalkoztatását megelőzően tartósan
regisztrált álláskereső volt, vagyis legalább 6 hónapja a regiszterben nyilvántartott 25 év
alatti álláskereső, vagy legalább 12 hónapja nyilvántartott 25 év feletti álláskereső.

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
· Legalább 3 fő (15-64 év közötti) munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak 2021.
június havi átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak számának
nettó növekedését kell eredményeznie.
· Támogatás minimum 3 fő, maximum 25 fő foglalkoztatásához igényelhető.
· A támogatás keretében alkalmazott munkavállalók tekintetében a KKV-nek vállalnia kell, hogy munkavállalóit
határozatlan idejű munkaszerződéssel vagy a támogatott foglalkoztatási és a (nem támogatott)
tovább foglalkoztatás időtartamára (legalább 8+8 hónap) szóló határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja.
· A foglalkoztatotti létszám bővítése teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval
teljesíthető. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet
4 óránál kevesebb. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a részmunkaidők összegének ki kell adni a vállalt létszámbővítést, tehát például 4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszámbővítésnek.· A támogatást igénylő KKV-nak vállalnia kell, hogy a tovább foglalkoztatási időszakban a munkavállaló
munkaideje nem csökken, valamint a havi bruttó bére nem csökken a támogatás keretében folyósított bérköltség
alá.
· A támogatott vállalkozásnak legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon belül, de legkésőbb
2022. március 1-ig igazolnia kell a teljes létszámnövekedést.
· A támogatott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdheti
a foglalkoztatást.
· Amennyiben a létszámbővítés a minimális 3 fő alá csökken, a támogatott vállalkozásnak gondoskodnia
kell a létszámbővülés minimális 3 főre történő pótlásáról.

ELŐLEG:
A támogatói okiratban vállalt foglalkoztatottak bértámogatásának 60%-a.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM MELLÉKLETEKÉNT CSATOLNI SZÜKSÉGES:
· Bankszámla igazolást, amennyiben a támogatási kérelemben megadott bankszámlaszám a kérelem benyújtásának
napján közhiteles nyilvántartásban nem szerepel;
· Amennyiben a létszámbővítés bérelt megvalósítási helyen valósul meg, a bérleti szerződés ügyfél által
hitelesített másolatát;
· Amennyiben a létszámbővítéssel érintett megvalósítási helyszínen hatósági engedély köteles tevékenységet
végez a vállalkozás, abban az esetben a jogerős hatósági engedélyt, amennyiben bejelentés köteles
tevékenységet végez, akkor a bejelentést;
· Amennyiben a támogatási kérelmet meghatalmazott nyújtja be, abban az esetben javasolt meghatalmazás
minta alapján kiállított meghatalmazást, valamint aláírási címpéldány másolatát;
· Nyilatkozatot csekély összegű támogatásról, amennyiben a támogatást igénylő csekély összegű támogatásban
már részesült;
· Nyilatkozatot átmeneti támogatásról, amennyiben a támogatást igénylő átmeneti támogatásban már részesült;
· Átláthatósági nyilatkozatot;
· Nyilatkozat létszámcsökkenésről, amennyiben a támogatást igénylőnek 2021. június hónaphoz képest
csökkent az átlagos statisztikai állományi létszáma.

MUNKAHELY KÉPZÉSEK BÉRTÁMOGATÁSSAL PÁLYÁZAT

GINOP Plusz-3.2.1-21

MUNKAHELY KÉPZÉSEK BÉRTÁMOGATÁSSAL PÁLYÁZAT

GINOP Plusz-3.2.1-21 GINOP Plusz-3.2.1-21 Célja: A támogatás célja, hogy a vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson munkahelyi képzések megvalósításához. PÁLYÁZÓK: mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, akik✓ rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel.✓ nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel.✓ Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet,vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel […]

Célja: A támogatás célja, hogy a vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson munkahelyi képzések megvalósításához.

PÁLYÁZÓK: mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, akik
✓ rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel.
✓ nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel.
✓ Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet,
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető
egyéni cég és egyéni vállalkozás.
✓ Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet,
ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
✓ A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a
projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része. Az erről
szóló bankszámlakivonat a kérelem kötelező mellékletét kell, hogy képezze.
✓ A vállalkozás által igényelt támogatás nem haladhatja meg a vállalkozás támogatási kérelem benyújtását
megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben fizetett személyi jellegű ráfordításainak a 25%-át.
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
✓ Szakmai ismeretre irányuló képzés
✓ Soft skill képzés
✓ Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
✓ Nyelvi képzés
✓ Bértámogatás: A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési
jelenléti ív alapján. A bértámogatás igénylése opcionális.
A támogatott vállalkozások által elszámolható költségek (vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések
esetén):
• Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében
tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);
• Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége
• Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
• Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja
• Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek.
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE:
Támogatás összege: mikro-, kis- és középvállalkozás: 50.000.000 Ft, nagyvállalat: 100.000.000 Ft.
Az elszámolható támogatás körébe tartozó költségek:
– képzési költség: a vállalatnak megítélt képzési támogatás, amely az egy főre megítélt képzési támogatások
összege;
– bértámogatás: a támogatott vállalkozás munkavállalóinak a képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre
jutó bruttó bére; a vállalatnak megítélt bértámogatás az egy főre megítélt bértámogatások összege. 

A támogatás intenzitása a pályázó vállalat méretétől függ az alábbiak szerint:
Támogatási kategória Maximális támogatás mértéke
Képzési támogatás
mikro-, kisvállalkozás (legalább 3 fő) 70%
középvállalkozás (legalább 3 fő) 60%
nagyvállalat (legalább 8 fő) 50%
MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: A projekt több helyszínen is megvalósítható, minden megvalósítási helyszínnek
a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-
Dunántúl) régiókban kell lennie. A képzésbe bevonásra kerülő célcsoporttag munkaszerződésben rögzített
munkavégzési helyszínének a támogatást igénylő kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi,
Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók valamelyikében található székhelyének, telephelyének
vagy fióktelepének kell lennie.
MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: Fizikai befejezés: A képzési program időtartama a Hatósági Szerződés
megkötését követő 12 hónap lehet.
ELŐLEG: A képzési támogatás kifizetése előlegként történik (100%).
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2021. szeptember 15-től – 2021. december 15-ig.
EGY FŐRE JUTÓ MAXIMÁLISAN ELSZÁMOLHATÓ KÉPZÉSI KÖLTSÉG:
A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200.000 Ft, ami az alábbi négy szempont
bármelyikének teljesülése esetében 300.000 Ft-ra növelhető. Az elszámolható keretösszeg az összes képzési
típusra együttesen értendő, az óradíj megfelelőségét figyelembe véve. Az egy főre jutó képzési költség ezt az
összeget meghaladhatja, de maximum 200.000 (növelt esetben 300.000) forint számolható el.
Hátrányos helyzet: A képzésbe vont személy a támogatás szempontjából hátrányos helyzetű. A
hátrányos helyzet igazolása esetén a megnövelt keretösszeg a hátrányos helyzetűnek tekinthető
személyekre értendő. E támogatás esetében hátrányos helyzetűnek tekinthetők, aki:
• 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
• 50 éven felüli személy; vagy
• alacsony iskolai végzettségű vagy pályakezdő (nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést
[az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje]), vagy a nappali tagozatos
tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
• megváltozott munkaképességű munkavállaló.
KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
✓ Legalább 16 órás képzések támogathatók.
✓ Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. Egy képzésnek
számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított Fktv. szerinti képzések.
✓ A támogatott képzés megvalósítható kontaktórás, online formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű
elektronikus távoktatás keretében is.
✓ A képzéseket a támogatásról szóló szerződés megkötését követő 12 hónapon belül meg kell valósítani.
✓ Egy kérelmen belül több képzés és képzéstípus is szerepelhet. (Egy meghirdetés alkalmával azonban egy
cég csak egy kérelmet nyújthat be.)

A támogatandó képzések egy főre jutó súlyozott óradíja a képzéstípusnak megfelelően:
Képzés típusok Óradíj (forint/fő) Maximális csoportlétszám/képzés
Szakmai ismeretre irányuló képzés 3500 Ft 12 fő
Soft skill képzés 3 000 Ft 12 fő
IKT képzés 2 500 Ft 12 fő
Nyelvi képzés 2 000 Ft 6 fő
A KÉPZÉSBE VONHATÓ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK
• Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább 3 fő, míg nagyvállalatok esetében legalább 8 fő képzése
szükséges.
• A képzésben részt vehet bármely, a támogatást igénylő vállalkozás által foglalkoztatott személy (magyar
állampolgárságú és minden olyan, külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre
jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges).
• A képzésbe vont munkavállalók figyelembe vett bérköltsége legfeljebb az aktuális kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) 1,5-szereséig terjedhet.
Egy munkavállaló egy kérelmen belül:
• több támogatott képzésben is részt vehet,
• egy adott időpontban maximum két képzésben vehet részt (új képzésbe csak akkor kapcsolódhat be, ha
ezek közül valamelyiket befejezte),
• egy napon csak egy képzésben részesülhet.
EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉS
A támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá való átalakulásához meghatározott eredményességi
célok teljesülése szükséges (a támogatott projekt megfelelő teljesítésén felül), az előre meghatározott – a
képzések befejezését követő tárgyhó első napjától számított legalább 6 hónapot követően mért – időszakban.
Az eredményességi szempontok:
• Továbbfoglalkoztatás: A támogatást igénylő az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított legalább
12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalókat foglalkoztatja (azaz közös megegyezéssel; a munkaadó
működésével összefüggő okból történő felmondással; vagy azonnali hatállyal a határozott idejű munkaviszonyt
nem szünteti meg.)
• Béremelés mértéke: A támogatást igénylő vállalkozás az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított
legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalók átlagos bruttó bérének vonatkozásában az
adott évre (az első képzési napot magában foglaló naptári év) meghatározott minimálbér-emelés (a projekt fizikai
kezdetének évében történt emelés) mértékén felüli béremelést hajt végre.
A projekt keretében megvalósult képzések kommunikációját a támogatott vállalkozás a honlapján a képzés befejezését
követő 3 évig folyamatosan elérhetővé kell, hogy tegye. A támogatásban részesült munkáltató köteles a
projektjéről információt feltölteni, és az adatokat folyamatosan naprakészen tartani. Amennyiben a kedvezményezett
nem rendelkezik önálló honlappal, a fent előírt információkat a közösségi média felületein is megjelenítheti.

 

Kertészeti üzemek megújításának támogatása

VP2-4.1.3.5-21

Kertészeti üzemek megújításának támogatása

VP2-4.1.3.5-21 VP2-4.1.3.5-21 PÁLYÁZAT CÉLJA: Felhívás hatására – korszerű gépek, eszközök, innovatív és hatékonyabb termelési technológiák alkalmazásával – növekszik a gazdálkodók jövedelembiztonsága, emelkedik a hazai termelésű kertészeti termékek mennyisége, amely a piaci igények egyenletesebb kielégítését teszi lehetővé. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek […]

PÁLYÁZAT CÉLJA:

Felhívás hatására – korszerű gépek, eszközök, innovatív és hatékonyabb termelési technológiák alkalmazásával – növekszik a gazdálkodók jövedelembiztonsága, emelkedik a hazai termelésű kertészeti termékek mennyisége, amely a piaci igények egyenletesebb kielégítését teszi lehetővé. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Első szakasz: 2021. július 7. – július 20.

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.

Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

TÁMOGATÁS ÖSSZEG: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 25 millió forint.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

ELŐLEG: A megítélt beruházási támogatás 50%-a.

ÖNERŐ: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik a felhívás 5. számú melléklet II. táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre vonatkozó üzemméret szerint. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 5. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 9. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig tart.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek

• önjáró és vontatott betakarítógépek

• szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony

• talajművelő gépek

• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése

• maximum 1 db mezőgazdasági pótkocsi

• maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• kertészeti üzemen belüli anyagmozgatás gépei, eszközei

• a 3.1 pont szerinti tevékenységek (pl.: új gépek és berendezések vásárlása) költségei

• kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói,

projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek

• következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint

szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése, IKT fejlesztések

Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram

GINOP-9.1.1-21

Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram

GINOP-9.1.1-21 GINOP-9.1.1-21 A PÁLYÁZAT CÉLJA: A hitelprogram az Európai Unió által biztosított, a Covid-19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató, a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott hely-reállítási támogatásként (REACTEU) nyújtott kiegészítő forrásokból valósul meg, ezért annak alapvető célja Covid-19-világjárvány és gazdasági következményei […]

A PÁLYÁZAT CÉLJA: A hitelprogram az Európai Unió által biztosított, a Covid-19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató, a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott hely-reállítási támogatásként (REACTEU) nyújtott kiegészítő forrásokból valósul meg, ezért annak alapvető célja Covid-19-világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása.

A HITELPROGRAM KERETÖSSZEGE: 100 milliárd Forint, melyből a budapesti és Pest megyei megvalósítási helyszínre finanszírozást igénylő vállalkozások részére nyújtott kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 40%-át.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2021. március 08-tól – 2021. november 30-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.

KÖLCSÖNFELVEVŐK KÖRE: A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, telephellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások.

KÖLCSÖN ÖSSZEGE: Minimum 1 millió forint – Maximum 10 millió forint. Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének árbevételét.

ELŐLEG: a megítélt hitelösszeg 100%-a

ÖNERŐ: A saját forrás minimálisan elvárt mértéke 0%.

FUTAMIDŐ: A kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 120 hónap.

RENDELKEZÉSRE TARTÁSI KÖLCSÖN: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 3 hónap.

TÜRELMI IDŐ: A rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 36 hónap.

ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJE: A forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a folyósítást követő 18 hónapon belül kell igazolni, de legkésőbb 2024.01.31-ig.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE: Kizárólag azon számlák vagy egyéb számviteli bizonylatok számolhatók el a hitelprogram keretében, melyek a hitelkérelem benyújtását követően kerültek kiállításra, valamint azon munkabér költségek számolhatók el, melyek a hitelkérelem benyújtását követő időszakra vonatkoznak.

1. Készlet beszerzés költségei: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (6) bekezdés 5. pontja szerinti készletbeszerzés költségei, az alábbiak szerint:

csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok, késztermékek, áruk

• nem finanszírozhatók a használt készletek, idegen készletek (vállalkozás telephelyén tárolt idegen készlet, vállalkozás által idegen helyen tárolt készletek, úton levő készletek, a bizományi, ügynöki, közvetítői értékesítésre átadott készlete) beérkezett, de nem számlázott készletek, bérmunka vagy javítás céljából kölcsönadott/átvett készletek, közvetített szolgáltatás.

2. Működési költségek finanszírozásának költségei:

a) a Sztv. 78. § (1) bekezdése szerinti egyéb termeléshez szükséges költségek,

b) a Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti anyagok beszerzési költségei,

c) a Sztv. 78. § (3) bekezdése szerinti igénybe vett szolgáltatások értéke,

d) a Sztv. 79. §-a szerinti munkaerő költségek,

e) közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.9.1.1. pontja szerint, beleértve a telefon, fax, internet, egyéb telekommunikáció költségeit.

A 2023. december 31-ig felmerült és végső kedvezményezett által kifizetett költségek számolhatóak el.

TEÁOR (egyéni vállalkozók esetén annak megfelelő ÖVTJ kód) szerinti főtevékenység szerint, mely főtevékenységnek már 2019.01.01-én szerepelnie kell a cégkivonatban, illetve Egyéni vállalkozói nyilvántartásban:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914),

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001),

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002),

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi te-rület működtetése (TEÁOR 9104),

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),

13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321),

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604),

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329),

19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),

20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),

21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530),

22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590),

23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911),

24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912),

25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállí-tás (TEÁOR 4939).

Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.2.15-21

Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.2.15-21

PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja olyan kkv-k támogatása, amelyek egészségipari termékek gyártása terén terveznek technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítő beruházásokat, amellyel hozzájárulnak a hazai egészségipar fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A pályázat benyújtására 2021.07.29. 9:00-tól 2021.08.30. 10:00-ig van lehetőség.

TÁMOGATÁS ÖSSZEG: Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft, amely a projekt eredményességének függvényében átfordulhat vissza nem térítendő támogatásba.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 80%-a.

ELŐLEG: A megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 2000 millió Ft.

ÖNERŐ: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy teljes (365 napot jelentő), lezárt (beszámoló) üzleti évvel (az előtár-saságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fiók-telepei
 • amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy előminősítésen átestek, a regisztráció első lépésének határideje 2021.03.18-2021.03.26., a regisztráció második lépésének határideje 2021.03.18-2021.03.31.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezés-re.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig tart.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 30%-át.

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érhetik el).
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében új építés vagy bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzé-tett listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. r) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 50 millió Ft)

 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 20 millió Ft.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 70%-át.

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19 GINOP-4.1.4-19 GINOP-4.1.4-19 GINOP-4.1.4-19 CÉLJA: Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 8 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy e feletti épületek esetében […]

CÉLJA:

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 8 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy e feletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA2019. november 11. 9.00 órától 2021. június 30. 10.00 óráig.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

MAX. 55%

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

1,6 – 100 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás

ELŐLEG:

megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszak a nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA SZÓLÓ IDŐTARTAM: 

legfeljebb 14 hónap

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.

 

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSOK:

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében:

–       a támogatható tevékenységek elszámolható költsége a következő fajlagos költségeket nettó értékét nem haladhatják meg:

o   az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 133.000 Ft/GJ értéket;

o   napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 15 kWp névleges teljesítményig a 400.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 337.000 Ft/kWp értéket, 50kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket;

o   napkollektoros rendszernapkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében;

o   szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kW értéket;

o   hőszivattyú rendszerek alkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a

 • – földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kW értéket
 • – levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kW értéket.

o   Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja meg a 5.106 Ft/m3 összeget.

o   Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a 22.966 Ft/m2 összeget.

o   Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a 36.300 Ft/m2 összeget.

o   az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul a fejlesztésnek köszönhetően. A két szint javulási kötelezettség elérésének igazolása nem szükséges:

o   ha az épület fejlesztés előtti hiteles energetikai minőség szerinti besorolása a korszerűsítését megelőzően DD vagy jobb,

o   vagy ha a fejlesztés kizárólag napelemes rendszer fejlesztését tartalmazza,

–       Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival szükséges igazolni

–       A projekt keretében kizárólag új kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható.

–       A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén, valamint a megvalósítás helyszínén belül az épülethez kötődő parkolók árnyékoló építményeinek és az autóbeállók tetőszerkezetén, továbbá a megvalósítás helyszínén belül földre telepített tartószerkezetre helyezhető el.

 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

a) atomerőművek leállításához és építéséhez

b) Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges támogatási kérelmet benyújtani.

c) Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az ÁUF-től eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan a tulajdoni lap alapján lakáscélú ingatlannak.

d) Jelen felhívás keretében a fejlesztések az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányulnak, ezért nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely kapacitásbővítése történik.

e) Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten – az adatlapon közölt szakértői számítások alapján – megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét. Nem támogatható tehát a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.

f) Távhőrendszerről való leválás ebben a konstrukcióban nem támogatható, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével.

g) A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható az épület elektromos hálózatának olyan felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.

h) Nem támogatható olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá.

i) Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése. (Nem minősül kapacitásbővítésnek amennyiben a meglévő és a telepítendő megújuló energiát hasznosító rendszer megtermelt energiahordozója nem azonos)

j) Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem palafedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

k) Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek jelen Felhívásban nem támogathatóak

l) A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, mely jelen Felhívásban nem elszámolható

m) Az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek, kivéve az Annex I. termékek feldolgozását és előállítását végző, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő középvállalkozások projektjei. Nem támogathatók a mezőgazdasági épületek, létesítmények energiahatékonysági és megújuló energiaforrások bevonását megvalósító fejlesztései, felújításai.

n) Olyan projekt megvalósítása, amely:

– a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

– kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz,

– potenciálisan gazdaságilag nem életképes.

o) Amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható a közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására figyelemmel kell lenni.

Az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani:

A közös használatú, mindkét tevékenységhez kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a felhívás szerint támogatott szolgáltatás- / ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m2) arányában.

Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös helyiségek figyelembe vétele nélkül): támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség [m2], támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség [m2] Pl. támogatható helyiség: 30 m2, nem támogatható helyiség: 50 m2, közös helyiség: 20 m2. Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/(30+50)= 0,375; azaz a közös használatú helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el. A m2 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó fejlesztésekre. Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó.

p) Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz;

q) repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások kísérik;

r) a 2003/87/EK irányelv 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből eredő, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokhoz.

Felnőttképzési nyilvántartási szám

Felnőttképzési nyilvántartási szám

B/2020/008285

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv társaságunkat, az ÉRTŐ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (Adószám: 13613475-2-42, székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 4., felnőttképző képviselője: Kirizs Tibor Mihály) 

B/2020/008285 nyilvántartásba vételi számon a felnőttképzők nyilvántartásába felvette

https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasaMagyar Multi Program

Magyar Multi Program

IFKA minősítés

Társaságunk IFKA minősítéssel rendelkezik az alábbi szakértői területeken: 
– Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás
– 
Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás
– 
Stratégiai és üzleti tervezés
– 
Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása

https://mmp.ifka.hu/szakertoi-portal/hu/companies/item/205