Értő Kft.

GINOP-1.2.15-21

Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.2.15-21

PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja olyan kkv-k támogatása, amelyek egészségipari termékek gyártása terén terveznek technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítő beruházásokat, amellyel hozzájárulnak a hazai egészségipar fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A pályázat benyújtására 2021.07.29. 9:00-tól 2021.08.30. 10:00-ig van lehetőség.

TÁMOGATÁS ÖSSZEG: Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft, amely a projekt eredményességének függvényében átfordulhat vissza nem térítendő támogatásba.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 80%-a.

ELŐLEG: A megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 2000 millió Ft.

ÖNERŐ: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább egy teljes (365 napot jelentő), lezárt (beszámoló) üzleti évvel (az előtár-saságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt;
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fiók-telepei
  • amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy előminősítésen átestek, a regisztráció első lépésének határideje 2021.03.18-2021.03.26., a regisztráció második lépésének határideje 2021.03.18-2021.03.31.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezés-re.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig tart.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

  • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 30%-át.

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

  • Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
  • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érhetik el).
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében új építés vagy bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el).
  • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzé-tett listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. r) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 50 millió Ft)

  • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el, de maximum 20 millió Ft.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 70%-át.