Értő Kft.

Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP PLUSZ – 1.1.2-21

Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 GINOP PLUSZ – 1.1.2-21 A PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas vállalkozások célzott támogatása, így különösen olyan vállalkozások megerősítése, amelyek a megvalósítandó fejlesztésük révén az értéklánc valamely részében vagy egészében élvonalbeli technológiai megoldásokat alkalmaznak (pl. […]

A PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas vállalkozások célzott támogatása, így különösen olyan vállalkozások megerősítése, amelyek a megvalósítandó fejlesztésük révén az értéklánc valamely részében vagy egészében élvonalbeli technológiai megoldásokat alkalmaznak (pl. mesterséges intelligencia, IoT, szenzorvezérelt technológiák, robotizációs eljárások, 5G, nanotechnológia, biotechnológia, innovatív alapanyagok, big data elemzés, stb.), és tevékenységükben ezen high-tech megoldások bevezetése és tudatos alkalmazása által kiugró értékteremtési hatás érhető el.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
A támogatási kérelmet 2021. október 11. 8:00 órától 2022. május 2. 12:00 óráig lehet benyújtani.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások
a) amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
b) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
c) amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
d) amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi jogosultsági kritériumnak:
Jogosultsági kritérium        Nagy növekedők       Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások        Export bajnokok     Beszállítók
Alkalmazott létszám (utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma):  Min. 5 fő
Lezárt üzleti évek száma:    Legalább 3
Nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben:  min. 100 millió Ft
Specifikus kritérium:

Nagy növekedők:

Nettó értékesítési árbevétel vagy exportértékesítési árbevétel növekedés:
A nettó értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 20%
VAGY
Exportértékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 50%, és legutolsó lezárt üzleti évi exportértékesítési árbevétele legalább 50 millió Ft

Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások:

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül kockázati tőketársaság által kockázati tőkebefektetésben részesült, amelyről az érintett tőke-befektető igazolásával rendelkezik
VAGY
eredményesen megvalósított K+F projekttel rendelkezik, vagy a legutolsó lezárt üzleti évre vonatkozó társasági adóbevallásában legalább a jelen felhívás keretében megvalósítani tervezett projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő K+F ráfordítás szerepel

Export bajnokok:

Exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva:
2019. vagy 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló szerinti exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva legalább 50%

Beszállítók:

A támogatást igénylő KKV legalább a támogatási kérelem benyújtása előtt 30 nappal megkötött együttműködési megállapodással kapcsolódik integrátor nagyvállalkozáshoz.

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelemben szükséges megjelölnie fent nevezett 4 célcsoport egyikét, amely alapján a célcsoportra vonatkozóan elvárt valamennyi kritériumoknak való megfelelés ellenőrzésre kerül.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE: Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100.000.000 Ft, maximum 2.500.000.000 Ft. Mértéke max. 50%.

ELŐLEG: a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 2 500 000 000 Ft.

ÖNERŐ: Az Európai Unióval elszámolható költségek legalább 25 %-át igazolt saját forrásból kell fedezni, ha a regionális beruházási támogatás állami támogatási kategóriába esik.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

Támogatási kategória:

Regionális beruházási támogatás
Képzési támogatás
Megújuló energia termeléséhez nyújtott be-ruházási támogatás
Csekély összegű támogatás
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás
Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás
Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

Fejlesztés helyszíne, maximális támogatási intenzitás:

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl

mikro- és kisvállalkozások: 50%, középvállalkozások: 50%

Közép-Dunántúl
Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet)

mikro- és kisvállalkozások: 50%, középvállalkozások 45%

Nyugat-Dunántúl

mikro- és kisvállalkozások: 45%, középvállalkozások: 35%

Piliscsaba, Pilisjászfalu

mikro- és kisvállalkozások: 40%, középvállalkozások: 30%

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: Magyarország konvergencia régióiban (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld), Pest megye a felhívás 2. számú melléklete szerinti fejletlenebb településein, valamint Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 30 hónap áll rendelkezésre.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:
• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 70%-át érheti el).
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a fel-hívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (, (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el).
• Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés

• Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia elő-állításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el).
• Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
• Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
• Iparjogvédelmi oltalomszerzés
• Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
• Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).