Értő Kft.

Kertészeti üzemek megújításának támogatása

VP2-4.1.3.5-21

Kertészeti üzemek megújításának támogatása

VP2-4.1.3.5-21 VP2-4.1.3.5-21 PÁLYÁZAT CÉLJA: Felhívás hatására – korszerű gépek, eszközök, innovatív és hatékonyabb termelési technológiák alkalmazásával – növekszik a gazdálkodók jövedelembiztonsága, emelkedik a hazai termelésű kertészeti termékek mennyisége, amely a piaci igények egyenletesebb kielégítését teszi lehetővé. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek […]

PÁLYÁZAT CÉLJA:

Felhívás hatására – korszerű gépek, eszközök, innovatív és hatékonyabb termelési technológiák alkalmazásával – növekszik a gazdálkodók jövedelembiztonsága, emelkedik a hazai termelésű kertészeti termékek mennyisége, amely a piaci igények egyenletesebb kielégítését teszi lehetővé. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Első szakasz: 2021. július 7. – július 20.

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.

Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

TÁMOGATÁS ÖSSZEG: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 25 millió forint.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

ELŐLEG: A megítélt beruházási támogatás 50%-a.

ÖNERŐ: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik a felhívás 5. számú melléklet II. táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre vonatkozó üzemméret szerint. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 5. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 9. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig tart.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek

• önjáró és vontatott betakarítógépek

• szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony

• talajművelő gépek

• kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése

• maximum 1 db mezőgazdasági pótkocsi

• maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

• kertészeti üzemen belüli anyagmozgatás gépei, eszközei

• a 3.1 pont szerinti tevékenységek (pl.: új gépek és berendezések vásárlása) költségei

• kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói,

projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek

• következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint

szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése, IKT fejlesztések