Értő Kft.

Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram

GINOP-9.1.1-21

Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram

GINOP-9.1.1-21 GINOP-9.1.1-21 A PÁLYÁZAT CÉLJA: A hitelprogram az Európai Unió által biztosított, a Covid-19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató, a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott hely-reállítási támogatásként (REACTEU) nyújtott kiegészítő forrásokból valósul meg, ezért annak alapvető célja Covid-19-világjárvány és gazdasági következményei […]

A PÁLYÁZAT CÉLJA: A hitelprogram az Európai Unió által biztosított, a Covid-19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárításának előmozdítását és a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítését támogató, a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott hely-reállítási támogatásként (REACTEU) nyújtott kiegészítő forrásokból valósul meg, ezért annak alapvető célja Covid-19-világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása.

A HITELPROGRAM KERETÖSSZEGE: 100 milliárd Forint, melyből a budapesti és Pest megyei megvalósítási helyszínre finanszírozást igénylő vállalkozások részére nyújtott kölcsönök összesen nem haladhatják meg a Hitelprogram keretösszegének 40%-át.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 2021. március 08-tól – 2021. november 30-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.

KÖLCSÖNFELVEVŐK KÖRE: A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, telephellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások.

KÖLCSÖN ÖSSZEGE: Minimum 1 millió forint – Maximum 10 millió forint. Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett 2019. évi teljes (12 hónapos) lezárt üzleti évének árbevételét.

ELŐLEG: a megítélt hitelösszeg 100%-a

ÖNERŐ: A saját forrás minimálisan elvárt mértéke 0%.

FUTAMIDŐ: A kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 120 hónap.

RENDELKEZÉSRE TARTÁSI KÖLCSÖN: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 3 hónap.

TÜRELMI IDŐ: A rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 36 hónap.

ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJE: A forgóeszköz/működési költség finanszírozás megvalósítását (fizikailag és pénzügyileg befejezett) a folyósítást követő 18 hónapon belül kell igazolni, de legkésőbb 2024.01.31-ig.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE: Kizárólag azon számlák vagy egyéb számviteli bizonylatok számolhatók el a hitelprogram keretében, melyek a hitelkérelem benyújtását követően kerültek kiállításra, valamint azon munkabér költségek számolhatók el, melyek a hitelkérelem benyújtását követő időszakra vonatkoznak.

1. Készlet beszerzés költségei: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (6) bekezdés 5. pontja szerinti készletbeszerzés költségei, az alábbiak szerint:

csak a szavatossági időn belüli, és az elfekvő készletek értékével csökkentett anyagok, késztermékek, áruk

• nem finanszírozhatók a használt készletek, idegen készletek (vállalkozás telephelyén tárolt idegen készlet, vállalkozás által idegen helyen tárolt készletek, úton levő készletek, a bizományi, ügynöki, közvetítői értékesítésre átadott készlete) beérkezett, de nem számlázott készletek, bérmunka vagy javítás céljából kölcsönadott/átvett készletek, közvetített szolgáltatás.

2. Működési költségek finanszírozásának költségei:

a) a Sztv. 78. § (1) bekezdése szerinti egyéb termeléshez szükséges költségek,

b) a Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti anyagok beszerzési költségei,

c) a Sztv. 78. § (3) bekezdése szerinti igénybe vett szolgáltatások értéke,

d) a Sztv. 79. §-a szerinti munkaerő költségek,

e) közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.9.1.1. pontja szerint, beleértve a telefon, fax, internet, egyéb telekommunikáció költségeit.

A 2023. december 31-ig felmerült és végső kedvezményezett által kifizetett költségek számolhatóak el.

TEÁOR (egyéni vállalkozók esetén annak megfelelő ÖVTJ kód) szerinti főtevékenység szerint, mely főtevékenységnek már 2019.01.01-én szerepelnie kell a cégkivonatban, illetve Egyéni vállalkozói nyilvántartásban:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914),

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001),

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002),

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi te-rület működtetése (TEÁOR 9104),

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),

13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321),

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604),

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329),

19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),

20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),

21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530),

22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590),

23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911),

24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912),

25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállí-tás (TEÁOR 4939).