Értő Kft.

EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása VP3-3.1.1-19

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása VP3-3.1.1-19

CÉLJAA támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA2019. október 1. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség

TÁMOGATÁS ÖSSZEGEMAX. 5000 eurónak megfelelő forintösszeg / termelő, illetve csoport/5 év.

ELŐLEG: nem releváns

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE:

  • Azok az aktív mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai jogosultak, akik minőségrendszer(ek) tagjai, vagy akik oltalom alatt álló elnevezésű terméket állítanak elő.
  • A támogatást igénylő tagságának kezdete a minőségrendszerben, illetve részéről az adott oltalom alatt álló elnevezés első használata nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.
  • Támogatási kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
  • A Felhívás keretében többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló kormányhatározat számát a támogatás igénylő a kérelmében feltüntette vagy a kormányhatározatot kérelme mellékleteként csatolta

PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA SZÓLÓ IDŐTARTAM: 

A támogatás időtartama a támogatási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 5 naptári év, de az intézkedés keretében támogatás legfeljebb 2023. december 31-ig folyósítható.

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSAA projekt megvalósítási helyszíne Magyarország.

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

  • Azon minőségrendszerekben való részvétel támogatása, melyek a felhívásban támasztott követelményeknek nem felelnek meg.

A minőségrendszerek promóciója jelen felhívás keretein belül nem támogatható.