Értő Kft.

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

GINOP-4.1.5-22 – TERVEZET

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

GINOP-4.1.5-22 – TERVEZET GINOP-4.1.5-22 – TERVEZET A PÁLYÁZAT CÉLJA:Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:2022. április 20. 9.00 […]

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: azon mikro-, kis-, és középvállalkozások
• amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
• melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövet-kezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.
Az összköltség maximum 90%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak) – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
• Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése – meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése; Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
• Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
• Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
• Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy
teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
• Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési
és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
• Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben
érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
• Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre
és/vagy fűtésrásegítésre
• Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése –
Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek
cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése:
Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító,
tetősík ablak, homlokzati kapu, bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó – megvalósítása
esetén támogatható tevékenység.

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
• Atomerőművek leállítása és építése,
• Új építmény létrehozása,
• Amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg,
• Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben a fejlesztés eredményeképpen szálláshely
kapacitásbővítése történik,
• Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát
termelő rendszer által éves szinten – az adatlapon közölt szakértői számítások alapján – megtermelhető
villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport fejlesztés utáni éves villamosenergia-
igényét. Nem támogatható a kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási
Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos
energiát termelő napelemes rendszerek installálása,
• Távhőrendszerről való leválás, a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével,
• A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében az épület elektromos hálózatának olyan felújítása,
ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához,
• Olyan épületek felújítása, melyek nem tartoznak a 176/2008. (VI.30.) kormányrendelet hatálya alá,
• Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése,
• Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre,
• Projekt-előkészítési jellegű tevékenységek,
• A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó tevékenység, mely jelen
Felhívásban nem elszámolható,
• Mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló
projektek,
• A tervezett fejlesztéshez nem nyújtható támogatás, amennyiben olyan tevékenység is működik az épületben/
épületcsoportban, amely a felhívás keretében nem támogatható,
• Dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz,
• Repülőtéri infrastrukturális beruházásokhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével, vagy kivéve
akkor, ha ezeket a negatív környezeti hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez szükséges beruházások
kísérik,
• Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését elősegítő beruházásokhoz.

ELŐLEG:
a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő
támogatás 100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft.

ÖNERŐ:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét
kitevő önerővel kell rendelkeznie.

PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.