Értő Kft.

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása

GINOP-1.2.12-21

PÁLYÁZAT CÉLJA:
Felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, feltételesen visszatérítendő támogatás biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A pályázat benyújtására 2021. február 15. 9:00-tól 2021. március 30. 12:00-ig van lehetőség.

TÁMOGATÁS ÖSSZEG: Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft., amely a projekt eredményességének függvényében átfordulhat vissza nem térítendő támogatásba. 

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: az összes elszámolható költség 50%-a. 

ELŐLEG: A megítélt vissza nem térítendő támogatás 100%-a (min. 30.000.000 Ft, max. 500.000.000 Ft)

ÖNERŐ: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: középvállalkozások:
• amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtár-saságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
• amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevételét;
• amelyek a kivonat 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti, cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett főtevékenységgel rendelkeznek, és a projekt fejlesztendő tevékenysége is a kivonat 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységre irányul
• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
• amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő 3 évig tart.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
• Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
• Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érhetik el).
• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének max. 50%-át érheti el).
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
• Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elő-segítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

1. számú melléklet:
1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1041 Olaj gyártása
1042 Margarin gyártása
1051 Tejtermék gyártása
1052 Jégkrém gyártása
1061 Malomipari termék gyártása
1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása
1072 Tartósított lisztes áru gyártása
1073 Tésztafélék gyártása
1081 Cukorgyártás
1082 Édesség gyártása
1083 Tea, kávé feldolgozása
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása
1085 Készétel gyártása
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása
1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása
1091 Haszonállat-eledel gyártása
1092 Hobbiállat-eledel gyártása
1101 Desztillált szeszes ital gyártása
1102 Szőlőbor termelése
1103 Gyümölcsbor termelése
1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
1105 Sörgyártás
1106 Malátagyártás
1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása