Értő Kft.

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

VINOP-1.2.1-21

A PÁLYÁZAT CÉLJA: A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
1. benyújtási szakasz: 2021. júl. 12-19.                        Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: 2021. okt. 11-18.                       Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
3. benyújtási szakasz: 2022. jan. 10-17.                       Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE: mikro-, kis-, és középvállalkozások
a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző  lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
c) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

d) amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft, amely a projekt eredményességének függvényében átfordulhat vissza nem térítendő támogatásba.
A) A projekt költségvetésének összege maximum a lezárt üzleti év árbevétele lehet
B) A projekt költségvetésének összege maximum a létszámot figyelembevéve:

– 3-9 főig: 99 millió Ft.
– 10-49 főig: 299 millió Ft 
– 50-99 főig: 449 millió Ft

-100-149 főig: 599 millió Ft

-150-199 főig: 749 millió Ft

-200-249 főig: 899 millió Ft

ELŐLEG: a megítélt támogatás 100%-a

ÖNERŐ: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: A projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 év.

KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
• a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és/vagy

• az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét

VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK (legalább 1 megvalósítása szükséges):
• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
• Képzési szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
• Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)  .
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).